Heinolan kansallinen kaupunkipuisto

Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on

  • perustettu 6.5.2002 ympäristöministeriön päätöksellä
  • pinta-ala 839 ha, josta 159 ha vesialueita
  • osa-alueet ovat kaupungin keskusta, Harjujen Heinola, Kirkonkylän kulttuurimaisema, Vesistöjen Heinola (Ruotsalaisen saaristo ja Konniveden saaristo) sekä Salomaa- Heinola ja Reumasäätiön sairaala.
  • erityispiirteitä ovat historialliset puistot, seminaari- ja kylpyläkaupungin perintö, liikennehistoriaan liittyvä ympäristö, lintuhoitola sekä luontoarvoiltaan merkittävät kohteet.

Vastuu tämän sivun sisällöstä ja ajantasaisuudesta kuuluu yritykselle